Wmo

Om op een verantwoorde manier te kunnen blijven wonen in uw eigen huis zijn soms aanpassingen nodig. Dit kunnen kleine aanpassingen zijn zoals het weghalen van drempels, maar ook grotere bouwkundige aanpassingen zoals het plaatsen van een tweede toilet op de slaapkamer verdieping.

Aanpassingen aan woningen, in verband met beperkingen veroorzaakt door onder meer ouderdom, vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning.

In deze wet wordt onder meer geregeld dat mensen met een (mobiliteits-) beperking de voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. Overigens kan een gemeente deels zelf bepalen hoe ze invulling geeft aan de Wmo. Ook zal een gemeente doorgaans onderzoeken wat de goedkoopste oplossing is.

 

Eind november 2017 werd het nieuwe Wmo-plan van de overheid gepresenteerd. Hoewel het te vroeg is om concreet aan te kunnen geven wat hierin staat, zijn de voortekenen gunstig. Er lijkt een trend gaande waarbij gemeenten milder zijn bij het beoordelen van Wmo-aanvragen.

Te verwachten is dat dit zich doorvertaalt in het nieuwe Wmo-plan voor 2018 en later.

Een andere ontwikkeling waarvan men hoopt dat die zich doorzet is een verduidelijking van de regels. Op dit moment weten veel mensen niet bij welk loket zij moeten aankloppen voor woonzorgaanpassingen. Voor 2018 lijkt het erop dat de scheiding tussen de rol van de zorgverzekeraars en de overheid duidelijker wordt.

 

Huidige Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015

Gemeenten moeten er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Officieel heet deze wet Wmo 2015.

 

Het uitgangspunt in de Wmo 2015 is dat u zelf oplossingen zoekt. Wanneer uw eigen mogelijkheden zijn uitgeput, dan moet de gemeente bijspringen. U heeft niet automatisch recht op een voorziening zoals voorheen. U kunt hiervoor terecht bij het Wmo-loket van uw gemeente.

 

Hoe werkt het

Als u contact opneemt met het Wmo-loket van uw gemeente word er een datum gepland voor een keukentafel gesprek. Dit gesprek kan bij u thuis gevoerd worden of op het gemeentehuis.  Als u behoefte heeft aan ondersteuning tijdens zo’n gesprek dan kunt u een familielid, vriend(in) of buren inschakelen om bij het gesprek aanwezig te zijn. Een andere optie is cliëntondersteuning aanvragen bij de gemeente of een vrijwillige ouderenadviseur inschakelen. Heeft u een afspraak geregeld met een medewerker van het Wmo-loket voor een gesprek dan is het verstandig dit gesprek goed voor te bereiden. De brochure “Kanteling Wmo, iedereen doet mee” kan een goed hulpmiddel zijn. Naast informatie staan er ook vragen in die u eventueel gesteld kunnen worden. U kunt de brochure via de link hieronder downloaden.

 

http://www.aceve.nl/cms/uploads/WMO-ondersteuning3.pdf

 

Om u te helpen hebben wij hier op onze website, de link naar de Wmo-pagina’s van de ons omringende gemeenten gezet.

 

 

Alternatieve financiering van woonzorgaanpassingen

Ook banken zien het potentieel van de seniorenmarkt, maar zijn vooralsnog terughoudend bij het verschaffen van leningen aan ouderen voor woningaanpassingen. Het verzilveren van woningen staat zeker op de agenda bij de aanbieders van financiële producten, maar nog niet helemaal bovenaan.

 

Alternatieve financiering, zoals in de vorm van een Blijverslening van het Svn biedt een alternatief. Hierbij wordt juist aan ouderen de mogelijkheid geboden een bedrag te lenen voor het levensloopbestendig maken van een woning. Steeds meer gemeenten bieden hun inwoners inmiddels de Blijverslening aan.

 

Blijverslening

Met de Blijverslening financiert u aanpassingen aan uw woning waardoor u langer zelfstandig thuis kunt blijven wonen.

De Blijverslening is door SVn ontwikkeld op verzoek van het landelijk ’Aanjaagteam Langer Zelfstandig Wonen’ en gemeenten en provincies.

 

  • Uw woning helemaal afgestemd op uw wensen
  • Verantwoorde financiering voor ouderen
  • Betalen vanuit bouwkrediet, voorschieten niet nodig

 

Met de Blijverslening maakt u uw woning levensloopbestendig waardoor u zo lang mogelijk van uw eigen woning geniet. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van een slaapkamer of badkamer op de begane grond of aan het verwijderen van drempels in uw woning.

Misschien moet uw woning geschikt worden gemaakt voor specifieke zorg. Er zijn volop technische oplossingen waarmee u uw huis afstemt op uw wensen.

 

De Blijverslening is beschikbaar voor eigenaar-bewoners en huurders. De lening kan hypothecair of consumptief worden afgesloten. Gemeenten bepalen zelf welke vorm(en) ze aanbieden.

 

Voordat u een Blijverslening kunt aanvragen, stelt de gemeente of provincie vast of u voldoet aan de voorwaarden. Denk hierbij aan een leeftijdsgrens en de woonsituatie. Gemeenten en provincies stemmen deze voorwaarden af op hun eigen beleid. De voorwaarden kunnen dus verschillen per gemeente en/of provincie.

 

Let op: Niet alle gemeenten en provincies hebben een Blijverslening. Om in aanmerking te komen voor een Blijverslening is het verstandig eerst na te gaan of uw gemeente of provincie de Blijverslening aanbiedt. U vraagt de Blijverslening aan in de gemeente waar uw woning staat.

 

https://www.svn.nl/particulieren/lening/blijversleningEdelhertstraat 2, Capelle a/d IJssel,

010 286 93 19 (keuze 4)